• Rätt förutsättningar måste ges för länsklinikorganisationen

    Det har nu gått ett par år sedan länsklinikorganisationen som den från början kallades infördes. När detta skedde försvann det lokala ledarskapet på länets sjukhus utan att majoriteten tog tag i frågan. Det är uppenbart att den nya organisationen av specialistvården infördes utan att man gav rätt förutsättningar på det lokala planet.

    Nu behöver vi få tillbaka detta. Allianspartierna har därför i en motion till regionfullmäktige föreslagit att man måste få till en genomlysning av hur påverkat lokala ledarskapet länets sjukhus.

    På fullmäktige den 1 mars behandlades motionen. Med hänvisning till att Hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen initierat en utvärdering av länsklinikorganisationen (givetvis för att föregå motionsbehandlingen) ville majoriteten anse motionen besvarad. Efter votering i slutade frågan med att majoriteten fick som den ville. Från allianspartiernas sida valde man att att reservara sig.

    Lokalt ledarskap på sjukhusen


    Specialistvård | ledarskap · länsklinik · motion · regionfullmäktige