• Rätt stöd när livslusten sviktar räddar liv

  Självmord (suicid) är en svår fråga att föra in i den politiska debatten. Artiklar i ämnet i länets tidningar är därför viktiga och öppnar upp för samtal. Vi vet att suicid går att förebygga och att det finns hjälp när hoppet och livsviljan sviktar. Att prata om självmord är ett skydd för livet. Att visa engagemang och vilja att förstå, att lyssna öppet och fördomsfritt förmedlar hopp. Vi vill se en handlingsplan för Västernorrland för att minska dödligheten i självmord!

  Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabun. Det behövs en nollvision för självmord, vilket finns i Örnsköldsviks kommun sedan 2012. I länet dog 42 i suicid 2013 och det är den vanligaste dödsorsaken bland män under 44 år och näst vanligaste bland kvinnor under 44 år. Mest ökar självmorden bland unga 15-24 år. Men även utvecklingen bland de äldre oroar och behöver uppmärksammas mer.

  Ingen ung ska behöva må så psykiskt dåligt att hon/han tar sitt eget liv! Det finns hjälp och metoder som är vetenskapligt prövade som lindrar lidande vid psykisk ohälsa och kan förhindra suicid.

  Behovet av samverkan för att minska självmord behöver bli bättre. En förebild för målmedvetet förebyggande arbete är Trafikverkets nollvision. Dödstalen i trafiken har minskat radikalt sedan nollvisionen om antalet döda i trafiken antogs. 2013 dog cirka 270 personer i trafikolyckor. Tyvärr ser vi inte samma positiva utveckling avseende självmord. De uppgick förra året till 1 600.

  Stödet och hjälpen till efterlevande behöver förbättras. Föräldrar, barn, syskon, make/maka, partner eller sambo drabbas hårt när någon närstående tar sitt liv. Så här säger en anhörig: ”Plötsligt rasar världen samman. Det som bara händer andra, drabbade mig. I ett slag förändrades livet, för att aldrig bli detsamma igen!”

  I dag är det en slump om man får adekvat hjälp och stöd. Alltför många blir helt förbisedda, andra kan få enstaka besök hos psykolog eller motsvarande. Det finns fortfarande skolor och arbetsplatser där man helst vill tysta ner och inte tala om självmord. Kompisar och kollegor lämnas ensamma med sina frågor och funderingar om hur det kunde hända att en vän tog sitt liv. Sorgen, saknaden finns kvar oändligt länge, den gör sig påmind hela livet.

  Vi menar att efterlevandestöd ska vara uppsökande, återkommande och erbjudas till de närstående. Var och en ska ha rätt att akut få hjälp och stöd av hälso- och sjukvården när man mår psykiskt dåligt. Den förebyggande hälsovården för unga, även via företagshälsovården, måste prioriteras högre och uppmärksammas mer inom kommuner och landsting. Vi menar att det måste finnas handlingsplaner i alla Sveriges län för hur man ska minska antalet självmord – även i Västernorrland.

  Sverker Ågren (KD)
  gruppledare, Landstinget Västernorrland
  Gunilla Wahlén
  Universitetsadjunkt, anhörigföreningen SPES


  Folkhälsa · Samverkan | insändare · självmord · Sverker Ågren