• Referat vårstämman 2013

    Kristdemokraterna Västernorrland samlades till vårstämma på hotell Kramm i Kramfors den 16:e mars. Tre av Kramfors kulturskolas 650 elever underhöll med sina gitarrer, gruppen Modiga mindre män bjöd på en bred repertoar.

    Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, talade personligt om varför hon blev Kristdemokrat och om vad som är partiets viktiga frågor framöver. Hon lyfter vikten av att vi inte bara ska ha en tillväxt- och fördelningspolitik, utan även en uppväxtpolitik.

    Till ordförande för distriktsstyrelsen valdes Britt-Mari Brynielsson, Sverker Ågren till vice ordförande och Göran Sjödén till andre vice ordförande. Ombuden på stämman genomförde provval inför partiets valsedlar till Europaparlamentsvalet. I provvalet fanns tre kandidater från länet Soledad Henriquez Örnsköldsvik, Sverker Ågren Härnösand och Bengt-Åke Bengtson Sundsvall.

    Stämman behandlade motioner om bland annat bussar till Midlanda flygplats och höjt tak i sjukförsäkringen.


    | Bengt-Åke Bengtson · Emma Henriksson · Göran Sjödén · Hotell Kramm · Kramfors · Kristdemokraterna · Soledad Henriquez · Sundsvall Timrå Airport · Sverker Ågren