• Referat höststämman 2010

    Tjejtrion Duchesse från artistlinjen vid Ålsta folkhögskola ackompanjerad av musiklärare Daniel Gatorelli inledde kristdemokraternas stämma med välljudande sång. Rektor Kjell Grip, ordförande för KDs lokalavdelning i Fränsta, hälsade den förväntansfulla publiken varmt välkommen. Liza-Maria Norlin,

    Sundsvall, riksdagsledamot (KD) 2008 – 2010, berättade inspirerat om en spännande och positiv valrörelse, vars motto var att Göra Sverige Bättre. Hon poängterade värdet av att såväl i det lilla som i det stora skapa ett mänskligare samhälle byggt på de kristdemokratiska värderingarna. Efter valanalytiska grupparbeten ledda av Thomas Norlin följde en synnerligen välsmakande lunch samt diverse stämmoförhandlingar, val och information.

    Distriktets ordförande Jan Erik Ågren, Sollefteå, uppehöll sig i sitt engagerande slutanförande vid den viktiga och avgörande ideologi, som utgör grund för den stora internationella kristdemokratin i världen. Han uppmanade oss att studera den grundligt för att kunna vara väl förberedda inför det utmanande politiska arbete som väntar oss i de skilda sammanhangen och som också ska tydliggöra vår politiska profil: kampen för den lilla människans rättigheter, om männniskovärde, förvaltarskap och miljö.


    Ekonomi/skatter · Miljö och energi | Kristdemokraterna · Liza-Maria Norlin · Jan Erik Ågren · Kjell Grip · Thomas Norlin · Torpshammar · Torpshammars herrgård · Ålsta Folkhögskola