• Referat vårstämman 2011

    Kristdemokraterna i Västernorrland höll vårstämma på Richard Sångkock i Örnsköldsvik. Distriktets ordförande Jan Erik Ågren hälsade de många närvarande välkomna, varefter han lämnade över ordet till nyblivne nämndsordförande i regionfrågan Sverker Ågren, som berättade om förändringen i landstinget, då en ny majoritet fått ledningen.

    Partiets associerade förbund presenterades därefter: Kvinnoförbundet av dess vice ordförande Bitten Brynielsson, som tog upp angelägna kvinnoprojekt i världen.

    För Seniorförbundet talade Berit Andersson och fokuserade på högaktuell äldrepolitik samt för Ungdomsförbundet Mimmi Westerlund, som engagerat berättade om framgångsrik medlemsvärvning bland kompisar i Örnsköldsvik.

    Stämman valde enigt sin styrelse: Jan Erik Ågren, Sollefteå ordförande, Hans Brynielsson, vice ordförande Sundsvall, Göran Sjöden, vice ordförande Härnösand, Liza- Maria Norlin, Sundsvall, Lars Forssen, Maud Westman och Soledad Henriques, Örnsköldsvik, Conny Edelryd, Timrå samt Bo Grafström, Kramfors.


    | Berit Andersson · Britt-Mari Brynielsson · Göran Sjödén · Jan-Erik Ågren · Hans Brynielsson · Mimmi Westerlund · Rickard Sångkock · Sverker Ågren · Örnsköldsvik