• Referat vårstämman 2015

    Kristdemokraterna Västernorrland har haft sin vårstämma. Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördagen den 14 mars.

    Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson, riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27 procent. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande vikten av kommuners och landstings ansvar att handla närproducerade livsmedel.

    Till distriktsordförande omvaldes Britt-Mari Brynielsson, till vice ordförande valdes Roger Boork och andre vice ordförande Per Sundin. Vid stämman behandlades 14 motioner som kommer att beslutas om vid Kristdemokraternas riksting i oktober. Stämman enades om ett uttalande med förslag på hur Sverige ska lämna sin position som sämst i Europa vad gäller matförsörjningsberedskap.


    Landsbygd | Britt-Mari Brynielsson · Hallstaberget · livsmedelsförsörjning · Magnus Oscarsson · Mjölkens dag · Per Sundin · Roger Boork · Sollefteå