• Referat vårstämman 2014

    Kristdemokraterna Västernorrland genomförde sin vårstämma på Hussborg i Ljungaverk lördag den 15 mars 2014. Deltagarna välkomnades med mingel tillsammans med IOGT-NTO samt sångare och musiker från Ålsta folkhögskola.

    Mikael Oscarsson riksdagsledamot var huvudtalare vid stämman, han talade om sina hjärtefrågor familj, företagande och försvar. Han berättade bland annat om kristdemokraternas försvarsrapport och vikten av att ha ett väl fungerande försvar.

    Vid stämman beslutades att Britt-Mari Brynielsson får fortsatt förtroende att vara distriktsordförande för Kristdemokraterna Västernorrland.

    Till vice ordförande valdes Sverker Ågren och till andre vice ordförande valdes Maria Nordberg. Till valledare i distriktet valdes Roger Boork.