• Refererat höststämman 2015

    Den 7:e november höll Kristdemokraterna Västernorrland höststämma på Parkaden i Härnösand. Huvudtalare var vice partiordförande Jakob Forssmed. Han talade om att Sverige står i ”Förändringarnas tid” och att en etisk kompass nu är extra nödvändig. Forssmed menar att det inte räcker med tillväxt och kunskap utan ett samhälle behöver tillit, ömsesidigt beroende av varandra och framtidstro.

    Regeringens budskap om att det finns ”fula” och ”fina” jobb anser han är skadligt för Sverige, det sänder ut signaler om att det inte finns rum för alla på den svenska arbetsmarknaden.

    Stämman beslutade också om ett uttalande utifrån situationen i landstinget. Kristdemokraterna välkomnar ett omtag men menar att det då måste finnas riktiga underlag på plats för att kunna fatta de rätta besluten. Den vård som riktar sig mot barn ska prioriteras och man säger nej till de förslag som vill dra ner på regional utveckling, kultur och folkhögskolor.


    | framtidstro · Härnösand · Jakob Forssmed · omtag · Parkaden · regeringen · tillit