• Rösta för ett stärkt civilsamhälle

  Sverige har en stark föreningstradition, som på många sätt grundlagt vår demokrati. Det civila samhället med sin mångfald av organisationer har en mycket viktig roll i vårt samhällsliv.

  Den rollen vill Kristdemokraterna stärka ytterligare.

  Vi vill se en starkare folkbildning, en ännu vitalare idrottsrörelse, nya sociala företag, samhällsengagerade kyrkor och samfund, föreningar som utvecklar ännu mer internationella kontakter och så vidare. Därför har bland annat avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer införts under senaste mandatperioden. Ett förslag som Kristdemokraterna länge drivit och gärna ser utvecklas ytterligare ett steg.

  Ytterligare förslag handlar om att starta en investeringsfond för ideella aktörer inom välfärdssektorn, förenkla regelverket för civilsamhällets organisationer, slå vakt om momsbefrielsen för Second handbutiker med hjälpsyfte, låta idrottsrörelsens positiva regler om arbetsgivaravgifter gälla alla ideella organisationer och ge fler aktörer i det civila samhället möjlighet att genomföra offentligt finansierade tjänster.

  När det gäller det sista har KD regionalt, via bland annat Sverker Ågren, ordförande i regionala nämnden verkat för att en regional överenskommelse mellan Landstinget och civilsamhället i Västernorrland ska tas fram. Den är på gång och kommer att tas upp till beslut i landstingsstyrelsen i början av 2015. Jag har själv suttit med i den styrgrupp som arbetar med det uppdraget. Allt det här handlar om att stärka civilsamhällets roll, lyfta föreningslivet och ge ökat stöd och bekräftelse till alla ideella insatser som görs lokalt, regionalt och nationellt. En röst på KD den 14 september ger stöd åt en politik för ett ännu starkare och vitalare civilsamhälle.

  Bertil Hörnqvist,3:e namn på KD:s Sundsvallslist


  Samverkan | Bertil Hörnqvist · civilsamhälle · demokrati · folkbildning · gåvoavdrag · Länsöverenskommelsen · sociala företag · Sverker Ågren