• S politik drabbar glesbygd och barnfamiljer

  Före valet 1994 kritiserade ni socialdemokrater bl.a. vårt parti för den engångsindragning dåvarande regering gjorde på kommuner och landsting. (Men (s) glömde den återföring på ca 4 miljarder som också skedde).

  Nu har det gått ca ett halvår och vi börjar se konturerna av socialdemokraternas politik gentemot landets kommuner.

  Här är några exempel där den nya s-regeringen föreslår försämringar som drabbar kommunerna (barn och gamla som socialdemokraterna själv uttryckte det)

  • Förslag på at dra in ca 70 % av det statliga stödet till enskilda vägar, drabbar givetvis skogslänen extra hårt.
  • Arbetsgivaravgiftshöjningen för att täcka kostnaden för EU-medlemskapet skulle inte drabba kommunerna hette det. Men nu finns det en stor rädsla ute i kommunerna för att det löftet inte skall infrias.
  • Höjda egenavgifter som ni föreslagit gör ungefär 15 öre på kommunalskatten samt 15 öre på landstingsskatten.
  • Socialdemokraterna har aviserat försämringar i momsavdraget för kommunerna.
  • Man avskaffade också vårdnadsbidraget men behöll barnomsorgslagen (två förändringar som hörde ihop) utan att kompensera kommunerna för ökade kostnader.

  Var är ni alla socialdemokrater som i valrörelsen hade så mycket gott att säga om er egen politik och hur bra det skulle bli för kommunerna?

  Eller kan det vara så att Ni inte vill ge er på den egna regeringen nu då vi börja skönja konturerna?

  /Artikeln är ett uttalande av Kristdemokraternas distriktsstämma den 25 mars 1995


  Ekonomi/skatter | arbetsgivaravgift · egenavgift · enskild väg · skatter · Socialdemokraterna · vårdnadsbidrag