• Sänkt skatt ger mer statsinkomster

  Nej, äldre är inte obegåvade. Jag har varit lärare på Komvux och sett hundratals Örnsköldsviksbor med låg utbildning gå vidare till högre studier, några ganska säkert mer begåvade än oss lärare.

  Givetvis finns det många begåvade kvar som aldrig skaffat sig någon högre utbildning.

  Insändaren frågar varifrån pengarna till sjukvård, skola och äldrevård ska komma. Svaret är från skatter. I dag har vi för högt skattetryck, vilket innebär att man genom att sänka skatterna höjer samhällets skatteinkomster.

  Det var just så finansminister Anders Borg (M) gjorde – sänkte skatterna under åtta år, exempelvis jobbskatteavdragen (140 miljarder kronor). Under samma tid höjdes inkomsterna för stat, landsting och kommuner med 1 100 miljarder kronor.

  Orsaken är:

  • Att svenskarna är mer benägna att öka sina inkomster när marginalskatter och det totala skattetrycket är lägre
  • Mindre svartjobb
  • Fler som via utbildning skaffar sig välbetalda jobb
  • Fler högutbildade flyttar hit
  • Färre högutbildade flyttar ut
  • Förmögna sparar hellre i våra banker än i de länder som kallas skatteparadis

  Signaturen tycks tro det som ofta sägs från regeringshåll, att Alliansen lånat till skattesänkningarna. Det stämmer inte heller.

  Statsskulden var ungefär lika stor år 2006 (1 200 miljarder kronor) som 2014 (1 200, eller 1 000 miljarder kronor, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar), trots att världen och Sverige under dessa år drabbades av den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

  Per Sundin (KD)

  Inlägget är ett svar på insändaren ”Vi äldre inte obegåvade – varför ska de sämst ställda stå för fiolerna?”, Ordet fritt 5 september.


  Ekonomi/skatter | insändare · jobbskatteavdrag · Per Sundin · skattesänkning