• Interpellation: Sköldkörtelvården i länet

  Sköldkörteln är en körtel i halsen, som producerar hormoner som reglerar kroppens ämnesomsättning. När sköldkörteln inte fungerar som den ska kan det produceras hormoner snabbare eller långsammare än normalt. När sköldkörteln arbetar snabbare än normalt får man hypertyreos/giftstruma och när sköldkörteln arbetar långsammare får man hypertyreos. Den senare kan innebära att man får en bestående trötthet, får svårt att sova och går upp i vikt.

  Nära en halv miljon i Sverige har idag diagnostiserats med en sköldkörtelsjukdom. Tyvärr uppvisar sköldkörtelvården stora variationer i vårt land. 2018 genomförde Netdoktor en undersökning på uppdrag av Sköldkörtelförbundet.

  Undersökningen gjordes i Kantar Sifos webbpanel och hade 2 753 intervjupersoner. 56 procent av de intervjuade sade sig vara missnöjda med sköldkörtelsjukvården och över två tredjedelar, 67 procent, ansåg att sköldkörtelvården är sämre än annan sjukvård.

  Många hade fått fel förklaringar på sina symptom, exempelvis depression eller stress, innan de efter nya sjukvårdsbesök gavs rätt diagnos. Var femte av de svarande sa att de upplever att de mår dåligt trots behandling. I ett nationellt perspektiv kan man därför dra slutsatsen att vården brister när det gäller behandling av sköldkörtelsjukdomar.

  Sedan slutet av 2018 har Region Västernorrland en behandlingslinje av sköldkörtel med underfunktion (hypotyreos). Vanligen är det i primärvården diagnos ges och det är också vanligen där som vården hanteras och följas upp.

  Det är jättebra att det nu finns en behandlingslinje för en av sköldkörteldiagnoserna, men det oroar att många inte får sina symptom ordentligt utredda utan får fel diagnos och får uppsöka primärvården igen innan det blir rätt.

  Utifrån detta vill jag ha svar på följande frågor:

  • Har vi rätt verktyg/görs tillräckligt för att upptäcka dessa patienter
  • Erbjuds individanpassad behandling, ser vi ”hela” människan?

  Söråker, 17 mars 2019

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Primärvård | behandlingslinje · Henrik Sendelbach · interpellation · sköldkörtelvård