• Straffa inte barnen genom färre föräldradagar – familjefientliga förslag

  Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kristdemokrater anser inte att den är modern utan snarare familjefientlig.

  Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag.

  Vi vill ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Vi föreslår en flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta dagar till varandra eller till närstående och att alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Vi vill införa en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att använda förskola och att barngrupperna i förskolan minskas. Dessutom vill vi att pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn ska höjas.

  Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och för familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

  Liza-Maria Norlin, Kristdemokraterna Sundsvall


  Bilden överst av pixel2013 från Pixabay.


  Barn och unga | barnomsorg · barnomsorgspeng · debattartikel · familj · föräldraförsäkring · Liza-Maria Norlin · pappadagar