• Striden om Mittuniversitetet får inte splittra länet

  För Västernorrlands framtid är varje splittrande strid, där stad ställs mot stad, landsbygd mot tätort, mycket riskabel. Vi har ett gemensamt behov av högutbildade personer för viktiga jobb i näringslivet, offentlig verksamhet och i civilsamhället och är en nyckelfråga i länets alla kommuner. Vårt stöd för ett starkt Mittuniversitet är djupt grundat. Därför är en splittrande strid om Mittuniversitetets framtida utveckling förödande och kan aldrig skapa någon vinnare.

  Jag tycker att länets allvarliga situation vad gäller högre utbildning borde leda till en kraftsamling för gemensamma satsningar och nytänkande. Förslaget om avveckling av Mittuniversitetet i Härnösand är tyvärr ett exempel som går i motsatt riktning. Det kan leda till ett dråpslag med rötter i beslut på nationell nivå. Det har inget med politiska beslut i vårt eget län att göra. Grunden till krisen är att Mittuniversitetet förlorar statliga resurser om cirka 50 miljoner kronor. Det är det som tvingar rektor och styrelse att pressa fram förslag på lösningar.

  Nätverksmodellen går i graven om förslaget blir verklighet, vilket är ett historiskt avbräck för en idé som burit i många andra länder med liknande förutsättningar som våra. En modell för distansoberoende lösningar för att överbrygga gleshet och möta stora behov av högre utbildning, som Ola Roman en gång lanserade.

  Den lokala mobilisering som i helgen samlade flera tusen deltagare i Sambiblioteket i Härnösand var mäktig och har mitt stöd. Å andra sidan är de latenta problemen inom utbildningen i vårt län värda mer uppmärksamhet: Att vi har en alltför låg andel elever som går vidare från gymnasiet till högre utbildning, särskilt bland pojkar. Att medelbetygen är svaga och andelen som lämnar med ofullständiga avgångsbetyg stor.

  Men å andra sidan finns starka sidor: Fler i arbete än för ett år sedan tack vare ett starkt näringsliv och en ökning av småföretagandet! Besöksnäringen, som i fjol ökade mer än på flera år! Kulturens framgångar! Miljö- och klimatarbete som ligger väl framme. Regional tågtrafik som kraftigt förenklat pendling och miljösmart resande.

  Vi har anledning satsa än mer målinriktat på att genomföra vad vi i Länspartnerskapet satt som tema för den regionala utvecklingsstrategin ”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet”. Inte minst tror jag att en stark satsning på barn och ungas villkor kan medverka till det senare. Då kan vi få fler som väljer vårt län före andra län eller andra länder, för boende och jobb där barnens villkor blir sedda och bra tillgodosedda.

  Här måste den gemensamma viljan att satsa på länets framtid få sin energi, hålla emot den splittring som riskerar att drabba oss när statens politik för högre utbildning vänder oss ryggen.

  Sverker Ågren (KD), Ordförande i regionala nämnden, Landstinget Västernorrland


  Utbildning | Härnösand · Mittuniversitetet · Sambiblioteket · Sverker Ågren