• Svar om Hampnäs folkhögskola

  Svar på insändare ”Kvar står nu tomma lokaler” 1/8 ang Hampnäs:

  Hampnäs folkhögskolas historia och framtid lockar fortfarande till inlägg i ÖA. Jag ska försöka besvara frågor som Birgitta Martinson ställer den 1 augusti med bland annat den senaste informationen om försäljningen av Hampnäsudden.

  Men först bakgrunden: Landstingets tidigare mycket stora ekonomiska bekymmer medförde 2009 ett stort krav på neddragning av kostnader inom Regionala nämnden.

  En av åtgärderna blev beslutet i april 2010 att omvandla Hampnäs till en dagfolkhögskola och att därmed lämna den anrika platsen på Hampnäsudden.

  Martinson och jag har olika syn på den gamla skolans tillgänglighet. Landstingets analys visade på mycket stora behov av ombyggnationer, inte minst i det otillgängliga internatet.

  Dagens krav på den fysiska tillgängligheten är omfattande och inte ens fullt ut tillgodosedda i Rådhuset, trots genomgripande åtgärder. Resultatet blir att Örnsköldsvik återfår en gammal vacker byggnad, full med verksamhet, mycket fint renoverad och dessutom tillgänglig. Inflyttning av skolan pågår.

  Martinsons fyra frågor besvarar jag samlat. Landstinget ansvarar för ekonomin och sköter om fastigheten på Hampnäsudden till dess den nye ägaren tar över. Glädjande är att försäljningen blir klar denna vecka!

  Landstinget hyr lokaler för utbildningsverksamhet av Örnsköldsviks kommun. Utöver hyran står landstinget för möbler, fasta installationer, media, utrustning i skolsalarna, teater och aula med mera som tillhör verksamheten. Vi har inte ansvar för renoveringen. Men vi betalar en mindre del av den nya trappen med integrerad ramp, som ska byggas mot parken.

  Vad flytten kostar går inte att fastställa ännu, då den omfattar både är en omstrukturering (personal- och verksamhetsförändringar) och en vanlig flytt. Vi har reserverat fyra miljoner men med hänsyn till intäkter och återanvändning av till exempel möbler blir slutsumman klart lägre.

  Jag förstår de varma känslor som finns för Hampnäsudden. Naturskönheten är oslagbar. Men det finns också många nya utmaningar och möjligheter för nya Hampnäs som blir mycket värdefulla för staden och länet.

  Folkhögskolan är en egen, unik skolform. Dess främsta kännetecken är friheten och pedagogiken, med stort inflytande från elevernas sida. Byggnader och miljön omkring skolan i all ära, men framgångsfaktorerna visar sig alltid vara innehållet och kvalitén i utbildningen.

  Sverker Ågren (Kd), ordf Regionala nämnden, Landstinget Västernorrland


  Utbildning | folkhögskola · Hampnäs folkhögskola · insändare · Sverker Ågren