• Svar på enkel fråga angående IVF

  Sverker Ågren (kds) har frågat mig om Landstinget Västernorrlands avtal och samarbete med Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF).

  Avtalet gäller från kommande årsskifte och gäller behandling av barnlösa par genom så kallad in vitrofertilisering.

  Metoderna och reglerna för behandlingen i Norge följer helt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

  Någon forskning förekommer inte och är inte heller planerad.

  Mot denna bakgrund vill jag besvara frågorna med ett klart, Ja.

  Härnösand den 20 november 1985

  Stig Andersson
  Förvaltningsutskottets ordförande


  Specialistvård | IVF · svar på enkel fråga · Sverker Ågren