• Svar på fråga om diabetesscreening

  Mot bakgrund av vikten för tidig upptäckt för att minska risken att utveckla typ-2-diabetes och upplägget för landstingets hälsosamtal riktade 40-, 50- och 60-åring ställer Mona Hammarstedt en fråga.

  Fråga: Kan man nu se en långsiktig förändring, dvs. att vi lyckas fånga upp medborgare tidigt så att vi får färre som utvecklar typ-2-diabetes?

  Svar: I en treårsuppföljning av genomförda hälsoundersökningar (år 2012-20214) upptäcktes 1190 personer med ett tillstånd som räknas befinna sig i ett förstadium till diabetes. Dessa personer erbjuds stöd till levnadsvaneförändringar vilket minskar risken för utvecklandet av typ-2-diabetes.

  Härnösand den 23 november 2016

  Andreas Sjölander (S)
  Folkhälso-, primärvård och tandvårdsnämndens ordförande


  Folkhälsa · Primärvård | diabetes · svar på fråga · Mona Hammarstedt · hälsoundersökning · screening


  Bilden överst av Tesa Robbins från Pixabay (Pixabay License).