• Svar på interpellation angående försämrade lunchvanor

  Landstinget Västernorrland arbetar för LIV OCH HÄLSA. Redan i det hälsopolitiska programmet HÄLSAN FRAMFÖR ALLT inför 90-talet sägs om kost att:

  Näringsriktig mat befrämjar god hälsa. Det finns anledning att anta att många sjukdomar beror på felaktiga kostvanor.

  Inom Västernorrlandsprojektet mot hjärt-kärlsjukdomar 1986-1995 pågår många aktiviteter angående kosten.

  Framförallt hälsoplanerarnas och dietisternas arbete i primärvården mot handeln och restaurangerna i länet. Som exempel kan nämnas Cecilias i Örnsköldsvik, Åhléns restaurang i Sundsvall. Ett annat arbete som ligger till grund för bättre matvanor är Lunchprojektet vid Örnsköldsviks sjukhus/produktionskök. I samarbete med samhällsmedicin ”Ditt nya mål” där provlagades och provåts i sex månader av en försöksgrupp. Omdömet blev så positivt från försöksgruppen så de anhöll hos direktionen att denna mat skulle serveras i personalmatsalen. Receptsamlingen har nu utgivits i bokform, i syfte att sprida kunskaperna om maten som togs fram för projektet, först och främst i länet men även i landet.

  Denna bok riktar sig först och främst till storhushåll och restauranger men även till enskilda. Recepten följer näringsrekommendationerna, många av recepten är dessutom billigare än den traditionella maten som serveras vid de olika lunchrestaurangerna. Dessa recept skulle kunna vara en hjälp att ha ett större och billigare utbud av maten i lunchrestaurangerna.

  Interpellationens farhågor om att skattereformen leder till försämrade lunchmatvanor är ju endast antaganden men vad jag ovan redovisat är en del av de insatser landstinget vidtar för att förbätra matvanorna bland länets  invånare.

  Den väg vi diskuterat för att motverka försämrade lunchvanor hos vår egen personal är att ge möjlighet till alternativa luncher som innebär näringsriktig kost men till billigare pris.

  Samtidigt har vi tillskrivit skattemyndigheten om ett enhetspris inom landsstinget för 1991 som innebär att luncher kostar 38 kronor.

  Härnösand den 21 november 1990

  Stig Andersson
  Förvaltningsutskottets ordförande


  Folkhälsa | interpellationssvar · lunch · Lars Lindén