• Svar på interpellation angående oblekt papper

  Vi har noggrant undersökt möjligheterna i allt större utsträckning använda s k oblekt papper, ett papper som bleks enligt miljövänligare metoder och tillverkas av mekanisk pappersmassa. Tidigare försök har medfört problem i kopieringsapparater. Papperet dammar mer än det av konventionell typ vilket inverkar på arbetsmiljön och kan medföra allergiska reaktioner. Arkivbeständigheten har också undersökts. Vi gör nu försök med ett papper av den typ som nämnes i motionen. Ett exempel på detta är att svaret på motionen är utskrivet på oblekt papper. Under förutsättning att oblekt papper fortsättningsvis kan användas i kopieringsmaskinerna och är arkivbeständigt kommer det att successivt för lämpliga ändamål införas i landstinget. Även möjligheterna och eventuella fördelar med att använda kuvert och liknande tillverkat av returpapper undersöks.

  Härnösand den 26 november 1986

  Stig Andersson
  Förvaltningsutskottets ordförande


  Bilden överst av YAGO_MEDIA från Pixabay (Pixabay License).


  Miljö och energi | interpellationssvar · kopiering · papper