• Svar på interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus:

  Det är helt klart att vår nuvarande struktur inom slutenvård som inom primärvård kommer att bli föremål för förändringar på grund av minskat befolkningsunderlag, men också av ekonomiska orsaker.

  Med hänvisning till detta kan jag därför konstatera att vi inte har råd med nuvarande organisation. Ett inledande arbete har därför startat för att ta fram en handlingsplan för den fortsatta verksamheten inom landstinget. Det finns ingen anledning att nu föregripna resultatet av detta arbete.

  Härnösand den 24 april 2003

  Jan Sjödin
  Landstingsstyrelsens ordförande

  Roger Berg tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Jan Sjödin.


  Primärvård · Specialistvård | hälsocentraler · interpellationssvar · Roger Berg · sjukhus