• Svar på interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Benny Eriksson, landstingsstyrelsens vice ordförande lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om bristande planering i den egna organisationen:

  11 st konsulter har varit verksamma vid länssjukhuset 2010 summa 270 arbetsdagar, vid Örnsköldsviks sjukhus mellan tiden 2008-08-25 – 2009-11-02 har 1084,5 arbetsdagar genomförts.

  Det ska inte göras något nytt avtal med Mantec nu.

  Härnösand den 28 april 2010

  Benny Eriksson
  Landstingsstyrelsens vice ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28-29 april 2010 § 70:

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Benny Eriksson, Eva Andersson, Erica Sahlin, Christer An-dersson, Tommy Berggren, Lars-Olof Olsson, Gun Enquist-Öhman och Tord Sundelin.


  Specialistvård | avtal · interpellationssvar · konsult · Mantec · Mona Hammarstedt