• Svar på interpellation om vad som görs för de åldersdementa i Sollefteå

  Sverker Ågren (KdS) har i en interpellation frågat vad sjukvårdsdirektionen har för planer för de åldersdementa i Sollefteå.

  1. Målsättningen är självklart att skapa gruppboenden för alla gamla glömska (dementa) som behöver denna vårdform. En gemensam planering görs med Sollefteå kommun.

  2. En inventering pågår för närvarande.

  3. De ålderdementa bor och vårdas precis som interpellanten tror i den egna bostaden, på servicehus, ålderdomshem, sluten sjukvård och sjukhem.

  4. På följande platser avses att inrätta gruppboenden:

  • Prästbordet, 2 gruppboenden
  • Ramsele
  • Junsele
  • Långsele
  • Sollefteå centrum, Vårdhem 1 (när omsorgs- och sociala nämnden kan avvara detsamma)

  Härnösand den 28 september 1988

  Eva Söderberg
  Ordförande i direktionen för Sollefteå sjukvårdsförvaltning


  Specialistvård · Äldre | demensvård · interpellationssvar · Sverker Ågren · äldreomsorg