• Sverige – det bästa landet att växa upp i

  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Därför vill vi Kristdemokrater genomföra en politik som förbättrar förskola, skola och möjligheter för unga att få jobb. Men också en politik som stärker familjers möjlighet att forma sin egen vardag och ge utrymme för tid med barnen.

  Hur våra barn och unga mår är viktigt här och nu för varje enskilt barn. Men också för samhället i stort. Vilket Sverige vi får i morgon avgörs i stor utsträckning av hur vi tar hand om våra barn och unga i dag.

  En av dagens utmaningar är att småbarnsgrupperna i förskolan är för stora. För de minsta barnen är detta särskilt allvarligt, visar forskning. Den genomsnittliga gruppstorleken i Sverige förra året i förskolan var 16,9 barn. För att se en utveckling där grupperna blir mindre föreslår vi en finansieringsmodell med satsade resurser från stat, kommun och föräldrar. Detta skulle ge 1,4 miljarder kronor för att minska barngrupperna i förskolan.

  I internationella jämförelser visar det sig att svenska elevers skolresultat sjunker. För att öka ungas möjligheter till jobb och även på sikt svensk konkurrenskraft behöver vi bryta den trenden. Vi vill se mer lärarledd undervisning och mer svenskundervisning med fokus på läsning.

  Fler unga in på arbetsmarknaden kräver flera åtgärder. Kristdemokraterna vill bland annat införa lärlingsanställningar, för att öka företagens vilja att anställa oprövade personer och att ta ansvar för unga på arbetsmarknaden.

  Har vi ett helhetsperspektiv på barn och unga, så är förutsättningarna för Sverige att bli världens bästa land inte en utopi utan en möjlig verklighet.

  Kristdemokraterna Västernorrland

  Britt-Mari Brynielsson, ordförande
  Sverker Ågren, vice ordförande
  Göran Sjödén, andre vice ordförande
  Liza-Maria Norlin, Sundsvall
  Roger Boork, Timrå
  Bertil Edbladh, Sundsvall
  Conny Edelryd, Timrå
  Mona Hammarstedt, Fränsta


  Barn och unga · Utbildning | barnomsorg · Bertil Edbladh · Britt-Mari Brynielsson · Conny Edelryd · familj · förskola · Göran Sjödén · insändare · Liza-Maria Norlin · Mona Hammarstedt · Roger Boork · skola · skolresultat · Sverker Ågren