• Systematisk överdiagnostiering – oppositionen inte informerad!

  Protokollsanteckning i Vårdvalsutskottet 4 februari 2020 i ärendet

  • 8 Svar på revisionsrapport; Granskning av vårdvalsersättningar

  På sidan 10 i revisionsrapporten kan man läsa att det förkommit en systematisk överdiagnostisering av patienter hos utförarna. Vi får av revisionsrapporten information om att VVU:s ordförande känt till detta. Vidare står det i rapporten:

  ”En genomgång av VVU:s protokoll från tiden mellan september 2018 och maj 2019 visar att det inte finns något ärende som behandlar denna interna granskning.”

  Jag vill med denna protokollsanteckning instämma i detta. Inget ärende har behandlat denna interna granskning. Oppositionen i vårdvalsutskottet varken varit informerad eller delaktig i frågan.

  Jag vill även kommentera det som står skrivet under avsnitt 7. Metod på sidan 5 i revisionsrapporten. Revisorerna säger sig här ha gjort intervjuer med förtroendevalda bland annat i Vårdvalsutskottet. Utskottet har fem ledamöter. Av dessa är två oppositionspolitiker. Det är lite anmärkningsvärt att revisionsbyrån endast intervjuat majoritetspolitiker i vårdvalsutskottet.

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Primärvård | Mona Hammarstedt · revisionsrapport · överdiagnostisering


  Bilden överst från Pxhere (CC0 1.0).