• Det blir ingen tandhygienistutbildning i Västernorrland

    Kristdemokraternas gruppledare Mona Hammarstedt har i en motion föreslagit att regionen ska ordna en tandhygienistutbildning i vårt län för långsiktigt säkra rekryteringsbehoven. Motionen behandlades den 21 juni 2018 av regionfullmäktige och slutade med att den ansågs besvarad.

    I svaret till motionen sägs regionen ha varit i kontakt med Mittuniversitetet vid två tillfällen för att lyfta fram behovet av en tandhygienistutbildning. Man påtalar sen att Mittuniversitetet inte har den kompetens som krävs för att ansvara för tandhygienistutbildningen, där disputerad personal i området behövs. Det må vara sant att man inte har den disputationsrätt som krävs för en tandhygienistutbildning, men på andra håll i Sverige har man ofta löst det genom samverkar med större lärosäten.

    Om det nu skulle vara så illa att Mittuniversitetet inte förmår samarbeta med andra universitet så kan ju Region Västernorrland köpa uppdragsutbildningen  från något annat lärosäte och ha utbildningsorten nånstans i Västernorrland. Det här visar att frågan inte handlar om möjligheten att fixa utan att nuvarande majoritet saknar både viljan och förmågan att ta ansvar för vården i vårt län. Vi kristdemokrater får fortsätta kämpa vidare för att landstinget ordnar uppdragsutbildningar för att lösa framtidens rekryteringsutmaningar. Det blir  i alla fall inte lättare att få fler att söka sig till vårt län om man inte gör något alls åt frågan utan blundar för problemen.

    Starta tandhygienistutbildning


    Tandvård | Mittuniversitetet · Mona Hammarstedt · motionsbeslut · tandhygienist · uppdragsutbildning