• Interpellation: Trygg och säker in- och utskrivning

  Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Inför detta gjordes en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i november 2017 mellan länets kommuner och regionen.

  I flera kommuner har Kristdemokraterna lagt motioner om hemtagningsteam och svar vi fått pekar mot att detta införts på många håll. Oavsett detta så ställs det med den nya lagen högre krav på samverkan och jag undrar därför:

  • Hur har samverkan mellan regionen och kommunerna utvecklats under året?
  • Har alla kommuner i länet infört hemtagningteam eller har de valt någon annan modell?

  Härnösand 31 oktober 2018

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Bilden överst av truthseeker08 från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | hemtagningsteam · interpellation · samverkan · slutenvård · Mona Hammarstedt