• Trygghet skapas i familjen – så kan barns psykiska ohälsa minska

  Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas, skriver Liza-Maria Norlin.

  Familjen är den allra viktigaste gemenskapen. Oavsett hur familjen ser ut så är vi övertygade att den långvariga och nära gemenskapen som familjen innebär är den plats där trygghet skapas.

  Tryggheten man känner i den lilla gemenskapen tar man sedan med sig ut i de stora gemenskaperna och samhället. Hemmiljön, familjelivet, och uppväxtförhållanden påverkan långsiktigt vår hälsa och livskvalitet.

  Vi tror helt enkelt att trygga familjer bygger ett tryggare Sverige. Vi tycker inte att den offentliga sektorn skall ta över föräldrarnas roll, men den ska däremot stödja och underlätta för föräldrar.

  Vi ser att flera barn och unga idag mår väldigt dåligt och både Bris och Socialstyrelsen har i nyligt släppta rapporter visat på en ökning i psykisk ohälsa. Detta är ett av våra mest akuta samhällsproblem.

  Vi kristdemokrater lade nyligen fram vår skuggbudget i riksdagen, där vi bland annat satsar på vården och på fler poliser, men vi presenterar också ett paket med åtgärder för barn och föräldrar. Det innefattar bland annat att vi vill samla all barn- och ungdomshälsovård hos landstingen, vi vill att endast evidensbaserade program mot mobbning används, vi vill införa föräldrastöd för familjer med tonåringar, och vi vill underlätta ekonomiskt för ideella föreningar som jobbar med denna grupp genom att ge dem en skattelättnad för anställd personal.

  Vi vill göra detta för att barn och ungdomar ska få den vård de behöver så snabbt som möjligt, för att förbättra arbetet mot mobbning, och för att hjälpa föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap eller som har behov av stöd för att hantera nya situationer.

  När barnen är som yngst ska familjen fatta beslut om vad som är bäst för barnet och familjen som helhet.

  Föräldraförsäkringen ska vara helt flexibel, där föräldrarna själva har rätt att överlåta dagar sinsemellan eller även till en närstående, exempelvis far- eller morförälder.

  Vi har också föreslagit en barnomsorgspeng för de föräldrar som vill spendera lite extra tid med sina barn.

  Dessa nya förslag tror vi möjliggör för trygghet i den lilla gemenskapen.

  Den 15 maj firar vi internationella familjedagen, en dag som instiftades av FN för att lyfta just familjens roll i samhället. Vi hoppas att vi med våra förslag kan bidra till ett Sverige där barn och unga kan växa upp i trygghet och där psykisk hälsa ska vara det som ökar.

  Liza-Maria Norlin
  Gruppledare Kristdemokraterna Sundsvall


  Bilden överst av Pexels från Pixabay.


  Barn och unga · Trygghet| barnomsorgspeng · BRIS · debattartikel · familj · Liza-Maria Norlin · mobbning · polis · psykisk hälsa · Socialstyrelsen