• Unik satsning på cancervården

  För cancersjuka är tiden till behandling en fråga om liv och död. Att regeringen gör en miljardsatsning på cancervården under åren 2015-2018 för att korta väntetiderna är därför välkommet.

  Cancer slår sönder familjer, orsakar enormt lidande och är den folksjukdom där hälso- och sjukvården möter de största utmaningarna. Det faktum att var tredje svensk kommer att drabbas av cancer gör detta inte minst till en viktig fråga.

  Satsningen är nödvändig för att förbättra vården i Västernorrland. Just här ser vi exempelvis att medianväntetiden för prostatacancer är 206 dagar, vilket kan jämföras med 140 dagar i Västra Götalands län. När Göran Hägglund (KD) presenterade satsningen var det just den ojämlika vården över landet och de oacceptabla skillnaderna i behandlingstid mellan olika cancerformer som stod i fokus.

  Kristdemokraterna i Västernorrland har den senaste mandatperioden – som en del i Vårdalliansen – jobbat med att åtgärda den tidigare majoritetens misslyckanden för att säkra att resurserna inom hälso- och sjukvården träffar rätt.

  Men samtidigt som resurser nu tillsätts från centralt håll för att korta väntetiden är det viktigt att komma ihåg att det är vårt ansvar på regional nivå att skapa förutsättningar för att åstadkomma förbättringar. Mer pengar är ju inte per automatik en satsning om vi inte väljer att fokusera på vårdens kvalitet och följer upp resultaten.

  Här gäller det alltså att fortsätta jobba för en patientcentrerad vård där tillgänglighet och kvalitet är i fokus.

  Det är ju patientens perspektiv som varit utgångspunkten från allra första början i regeringens satsning.

  Och det är också så det ska vara framöver i Västernorrland.

  Soledad Henriquez (KD)2:a på Kristdemokraternas landstingslista i Ångermanland


  Specialistvård | cancer · kvalitet · onkologi · personcentrerad vård · prostatacancer · regeringen · Soledad Henriquez · tillgänglighet · väntetider