• Utmanande att ge alla ett gott liv

  Så länge jag har arbetat politiskt, har Kristdemokraterna lyft fram äldre- parallellt med familje- och miljöfrågorna. De tre områden vi ser som själva grunden i vår politik, vi har valt att föra deras talan som inte själva kan strida på barrikaderna.

  Ett gott liv hela livet är en vacker målsättning men kräver ett stort engagemang. För cirka 15 år sen bildades på initiativ av professor Jerzy Einhorn Seniorförbundet inom KD för att främst jobba för god omsorg för äldre. Hans politiska engagemang tändes av de stora neddragningarna av vårdplatser som började genomdrivas. Fler vårdplatser var hans motto, men under de socialdemokratiska regeringsåren reducerades istället vårdplatserna i landet med runt 18 000. Hur vi använder resurser för äldreomsorgen berör alla omsorgsbehövande äldre – samt deras anhöriga, men också varje skattebetalare och de som behöver omsorg så småningom.

  Vi kristdemokrater har länge upprörts över att makar skiljts åt i äldreboenden efter ett långt liv tillsammans. Principen om att bo kvar hemma så länge som möjligt menar vi också har drivits till sin spets och har för många äldre, som helst velat flytta till ett äldreboende, skapat en deprimerande ensamhet. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har nu initierat en ny typ av trygghets- och äldreboende och erbjuder kommunerna generösa investeringsbidrag. Dessa typer av gemensamhetsboenden är en god affär för kommunerna. Sundsvall har än inte visat något intresse, men i Härnösand invigdes för någon vecka sedan ett sådant boende.

  Det fria vårdvalet är också en god möjlighet och vi noterar med glädje att nya vårdenheter skapas i vårt län. Givetvis vill vi att alla vårdcentraler oavsett huvudman ska ge bästa hjälp till varje vårdbehövande.

  Från sin plats i regeringen har KD också varit pådrivande för ökat stöd till de oersättliga anhörigvårdarna. I vårens regeringsproposition skrevs det också in i lagen att kommunen ska, mot tidigare bör, erbjuda gott stöd till anhörigvårdarna, för att ge dessa nödvändig tid för återhämtning. Värdig vård vill vi sätta som rubrik över all äldreomsorg. Det täcker i princip allt från vardagens måltider och sociala kontakter till det sista palliativa omhändertagandet. I sanning en utmaning.

  Berit Andersson
  Sundsvall, Seniorförbundet (KD)

  <!–Inlägget har även publicerats i Sundsvalls Tidning den 8 september 2010–>
  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/primarvard/”>Primärvård</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/var-politik/politikomraden/aldre/”>Äldre</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/anhorigvardare/”>anhörigvårdare</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/berit-andersson/”>Berit Andersson</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/ensamhet/”>ensamhet</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/regeringen/”>regeringen</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/trygghetsboende/”>trygghetsboende</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/vardval/”>vårdval</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/aldreboende/”>äldreboende</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/aldreomsorg/”>äldreomsorg</a>