• Motion: Utökat vårdval för en stärkt primärvård

  I Västernorrlands län finns vårdval inom primärvård samt barn- och ungdomstandvård. Vårdvalet innebär att man fritt får välja offentlig eller privat vårdgivare som godkänts och tecknad överenskommelse/avtal med Region Västernorrland. Vårdvalet har har bland annat förbättrat tillgängligheten och ökat mångfalden av aktörer.

  De politiska partierna har det senaste året tävlat om vem som lovar utöka primärvårdens budgetram mest de kommande åren, men detta är ju inte det viktigaste. Pengar gör ingen nytta om man inte vet hur man ska använda dem.

  Vi kristdemokrater anser att ett utökat vårdval skulle vara ett bra sätt att överföra verksamheter från specialistvården till primärvården. Detta skulle göra det möjligt för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

  Inom vilka områden kan man då införa vårdval? Tittar man på vårt grannlän Region Jämtland Härjedalen finns där idag 3 vårdval. Där har man förutom de två vårdval vi har i Västernorrland även gjort Medicinsk fotvård till vårdval. Andra län har gjort fysioterapeuter samt öppen specialiserad vård till vårdval.

  Nu är det dags att även Västernorrland öppnar upp för ett utökat vårdval. Detta bör i första hand ske för områden som inte behöver sjukhusets resurser/strukturer och som inte kräver stora investeringar. Vilka områden som är lämpliga i Västernorrland är inget vi tar ställning till utan är något som behöver utredas vidare.

  Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar

  • att ge i uppdrag till den nya Hälso- och sjukvårdnämnden att ta fram förslag till nya vårdval inom delar av den specialiserade öppenvården med tillhörande genomförandeplan.

  Härnösand 25 oktober 2018

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Inlägget är en motion till regionfullmäktige.


  Bilden överst: Hälsocentralen Ånge 28 februari 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Primärvård · Vårdval | fotvård · fysioterapeut · motion · Mona Hammarstedt