• Utveckla istället för att avveckla frihetsreformen LSS

  En ny S/MP-regering är på plats. Vi kristdemokrater befarar dessvärre att fortsatt socialdemokratiskt ledarskap kommer förlänga den mardröm som många personer med funktionsnedsättning och deras familjer lever i.

  Sedan hösten 2015, när S/MP-regeringen uppmanade Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmarna, har antalet assistansberättigade minskat med 1711 personer enligt de senaste siffrorna (september 2018). Ny-beviljandegraden har sjunkit från 35 till 17 procent.

  Mänskliga tragedier följer i nedskärningarnas spår. Föräldrar gör oros-anmälningar till socialtjänsten på sig själva då de befarar de att deras barn inte är säkert i deras händer om de av utmattning skulle förlora uppsikten under en kort stund. Unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning som är extra känsliga för förändringar vill inte leva utan sina assistenter.

  I regeringsförklaringen sa Stefan Löfven (S): ”Den som har rätt till personlig assistans ska få det”.

  Men vem är det som har rätt till assistans? Ska alla de som under de senaste åren ramlat ur LSS eller aldrig fått chansen att komma in i systemet på grund av myndigheternas tuffare bedömning äntligen få sin rätt? Vi kristdemokrater anser det. Vi vill också att staten ska få ansvaret för hela assistansen, även den för barn och för personer med psykisk funktionsnedsättning.

  Överenskommelsen mellan S, MP, C och L säger att rätten till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning ska återställas. Detta är naturligtvis positivt. Men de verkar ha missat att riksdagen genom att bifalla KD/M-budgetreservationen redan tagit ställning för att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Och att Lena Hallengren (S) den 21 december sa att övergångsregeringen tack vara riksdagens beslut skyndsamt skulle påbörja arbete med att ändra lagen.

  Nu har det gått en månad sedan ministerns uttalande. Kristdemokraterna har därför lämnat in en interpellation i riksdagen för att få veta vilka åtgärder som har vidtagits.

  Vi har en akut LSS-kris. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. I år fyller LSS 25 år. Låt oss fira och vidta snabba åtgärder för att utveckla – inte avveckla – frihetsreformen som är livsavgörande för så många.

  Pia Steensland (KD), riksdagsledamot, talesperson funktionshinderfrågor
  David Lega (KD), toppkandidat EU-valet
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare region Västernorrland
  Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare Sundsvalls kommun
  Britt-Mari Brynielsson (KD), partidistriktsordförande

  Etik och jämlikhet | funktionsnedsättning · LSS · Britt-Mari Brynielsson · David Lega · Liza-Maria Norlin · Mona Hammarstedt · Pia Steensland · regeringen · Socialdemokraterna