• Vad säger KD om ett stornorrland?

  Så här säger Kristdemokraternas gruppledare i landstinget Mona Hammarstedt och Distriktsordförande Britt-Mari Brynielsson om regionfrågan:

  Vad har vi i länet sagt om regionfrågan?
  – Vi ska avvakta och se hur kartan ritats. Nu är den presenterad så nu börjar fördjupade diskussioner.

  – Planen är att den regionala utvecklingen och utvecklingsansvaret i växande utsträckning ska anförtros politiska och direktvalda organ. Det sägs i underlagen att det stärker den regionala demokratin och självstyre. Beslutsprocesserna ska bli mer effektiva och transparanta. Och det är här som vi Kristdemokrater känner oro inför det här beslutet. Detta är ett stort beslut vi ska ta. Det blir geografiskt stort! Hur kommer det att bli demokratiskt?

  – Vi har sagt att när det gäller sjukvården och tandvården, utifrån regiondelning, så är vi inte så oroliga, där har vi lagen om hälso- och sjukvård som vi måste följa i regionen och hela landet. Däremot när det gäller det regionala utvecklingsansvaret och tillväxten i vårt näringsliv har vi en större oro. Hur ska de små företagarna i inlandskommunerna få en rättvis fördelning av tillväxtmedlen?

  – Medborgarna måste få tycka till om storregionen.
  Därför kallar vi till nu till medborgarmöten tillsammans med allianspartierna i länet. Det första blir ni på måndagen den 14/3 i Stadshuset i Sundsvall , se kommande annons för mer info.


  Vår politik | Britt-Mari Brynielsson · demokrati · medborgardialog · Mona Hammarstedt · regionindelning · Stornorrland