• Var är jobben Persson och Nuder?

  Medan socialdemokraterna skönmålar bilden av Sveriges ekonomi, går hederliga människor sjuka och arbetslösa. Vad hjälper det att den ekonomiska tillväxten är hög och företagen gör goda resultat, när det aldrig resulterar i nya jobb?

  Knappt en tredjedel av alla svenskar i arbetsför ålder hade inget jobb att gå till i januari enligt officiell statistik från SCB och Ams. Nu pratar både Göran Persson och Pär Nuder om att höja skatten på hederligt arbete.

  Hur tror man att jobben ska kunna öka när man höjer skatterna på arbete i landet som redan har världens högsta skatter.

  De självgoda herrarna borde få ofrivillig ledighet från sina jobb som statsminister och finansminister efter valet 2006 för att själva få uppleva hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i denna ”högkonjunktur”, som vi enligt socialdemokraterna befinner oss i.

  Då skulle dom upptäcka att om man förlorar jobbet i Sverige och befinner sig i övre medelåldern är det i princip omöjligt att få ett nytt arbete. Genom höga skatter och en obefintlig näringspolitik har socialdemokratiska arbetarpartiet lyckats jaga bort jobben från vårt land.

  Ingemar Wiklander
  kristdemokraterna


  Näringsliv | arbetsmarknad · Ingemar Wiklander · skatt · tillväxt