• Värdighet i vården måste prioriteras högre

    Mona Hammarstedt har i en interpellation ställt frågor kring hjälpmedel där brukare fått vänta orimligt länge på att få saker ordnade. Det hela måste ha någon orsak och efterfrågas om det finns brister i kommunikation/uppföljning/ansvarsfördelning mellan hjälpmedelscentralen och brukaren/beställaren. Om inte har man för små resurser och vad har man för plan för att komma tillrätta med problemet. Samtidigt som det ibland tar alltför lång tid att få hjälpmedel, eller få dem inställda, reparerade eller utbytta så är det skriverier i media att Hjälpmedel Västernorrland ”jagar kalsonger och rullstolar” för att folk inte lämnar tillbaka sina hjälpmedel när behovet upphört.

    Som svar på interpellationen sägs att det inte är några köer och inte heller några uppenbara, generella brister i kommunikationen, bemanningen är god och så påstås tvärtemot vad som skrivs i media att man inte jagar reda på hjälpmedel som inte lämnas tillbaka. Det svaret är som goddag yxskaft, ger ju inget svar alls på frågan vad problemet är och om det finns någon plan för att komma tillrätta med problemen som brukare upplever. Vet man inte vad som orsakar att folk får vänta på hjälpmedel så måste man om inte annat utreda frågan. Vi tycker det är sorgligt att värdighet inte är viktigare för majoritetens främsta företrädare.

    Interpellation: Hjälpmedel till behövande


    Bilden överst av Carola68 från Pixabay (Pixabay License).


    Etik och jämlikhet | interpellationsdebatt · jämlikhet · Mona Hammarstedt · värdighet