• Vårdvalet är en av de viktigaste valfrihetsreformerna

  Vårdvalet är en av de viktigaste valfrihetsreformerna som införts i Sverige vars syfte är att överföra makt till patienterna. Den nya regeringen vill nu avskaffa det obligatoriska vårdvalet vilket kan ha stora konsekvenser i landsting där politiker tycker sig veta bättre än medborgarna om hur allt ska vara.

  När nu regeringen vill backa i utvecklingen och låta landstingen besluta om medborgares möjlighet till valfrihet förvånas vi över de jubelrop som hörs från den nya grönröda majoriteten i landstinget. När frågan ställdes innan valet valde man nämligen att inte att lämna besked. Vår fråga till Elisabeth Strömqvist och den nya majoriteten är därför: vad betyder er glädje inför denna förändring? Vill ni begränsa vårdvalet i Västernorrland?

  Sedan fler aktörer har fått möjligheten att driva vårdcentraler i länet har vi sett att både tillgång och kvalitet har förbättrats. Dessutom är det för många västernorrlänningar en trygghet att veta att de kan välja bort en vårdcentral om man är missnöjd. Eller välja den vårdcentral som ligger närmast jobbet eller hemmet beroende på livssituation.

  Vad är budskapet till de länsinvånare som valt att lista sig vid vårdcentraler som drivs av annan aktör än landstinget?

  När det nu öppnas upp för att landsting och regioner runt om i landet själva får avgöra vårdvalets vara eller inte vara försvagas möjligheten till likvärdig vård i Sverige. Ur detta perspektiv vore det bättre om regeringen sa nej till alla, eller beslutade ett regelverk som man anser vara bra i hela Sverige.

  Det sista vi behöver i vården är fler skillnader i förutsättningar över landet.

  Vi vet dessutom att kompetensförsörjningen inom vården är en av de stora utmaningarna i framtiden. Vi kristdemokrater är därför oroliga att om nu S+V+MP i Västernorrland begränsar vårdvalet så kommer vi ha än svårare att rekrytera personal.

  De regioner där man som exempelvis sjuksköterska eller läkare kan välja mellan olika arbetsgivare kommer att vara mer attraktiva.

  Låt oss därför vara ett län som uppmuntrar mångfald och valfrihet just för att få god tillgång till personal och kvalitet i vården.

  Eftersom inga besked lämnats tidigare är det hög tid för den nya majoriteten i Landstinget Västernorrland att ge klara besked, vill ni flytta makten från patienterna till politikerna i landstinget?

  Vill ni avskaffa vårdvalet?

  Kristdemokraterna Landstinget Västernorrland
  Mona Hammarstedt, gruppledare
  Soledad Henriquez
  Roger Boork
  Sverker Ågren


  Primärvård | Mona Hammarstedt · Roger Boork · Soledad Henriquez · Sverker Ågren · vårdval