• Vi bygger ett justare Sverige

  När vi kristdemokrater nu åter, för andra gången, befinner oss i regeringsställning, har vi fått möjligheten att förverkliga flera av våra viktigaste visioner. Detta syns nu på flera områden.

  För oss har människovärdet inget bäst-före-datum. Det är viktigt att vi bättre tar hand om våra äldre i samhället. Under förra regeringens senaste 12 år vid makten minskade antalet platser inom äldreboenden radikalt.

  Nu har kristdemokraterna istället infört ett investeringsstöd på en halv miljard kronor per år under mandatperioden för att fler äldreboenden ska byggas. 1,35 miljarder kronor satsas årligen för att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Under mandatperioden kommer också en värdighetsgaranti införas, som ska tydliggöra vad våra äldre kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg.

  När det gäller våra barn menar vi att ingen vet bättre än föräldrarna vad deras barn behöver för att känna sig trygga. Vårdnadsbidraget som genomförde 1993 och som socialdemokraterna tog bort 1994 återinförs därför från sommaren 2008. Reformen innebär att kommunerna får rätt att införa ett skattefritt bidrag på 3 000 kronor per månad till föräldrar med barn från 1 till 3 år. Samtidigt införs en jämställdhetsbonus för att öka de ekonomiska möjligheterna att fördela föräldraledigheten jämlikt.

  Tillsammans ger reformerna föräldrar och barn ökad valfrihet om hur barnomsorgen ska fungera. En del (s)-kommuner kommer säkert att vägra att införa detta, av ideologiska skäl, trots att en majoritet av kommunens småbarnsföräldrar vill se denna reform som en möjlighet att kunna få mer tid för barnen. Om flera av de yngre, de mest omsorgskrävande barnen, skulle gå ner i närvarotid på förskolan skulle detta också öka kvalitén på barnomsorgen för de barn som är kvar på förskolan. Detta borde intressera även (s)-politiker.

  Ett tredje område där vi nu visar vad en värdeorienterad politik innebär, är satsningarna inom psykiatrin. På grund av bristande resurser har många människor nekats psykiatrisk vård, människor som med rätt behandling skulle kunna må bättre och klara sig i samhället. I år satsar vi 500 miljoner kronor på bättre tillgänglighet och stärkt kvalité med fokus på barn och unga. 214 miljoner kronor ges till landstingen för att bland annat korta väntetiderna.

  Bättre förberedd öppenvård med särskilda villkor, nationella kunskapscentra, vidareutbildning av vårdpersonal, ekonomiskt stöd till brukar- och anhörigorganisationer är andra satsningar vi nu genomför inom psykiatrin. Reformer som borde ha genomförts för flera år sedan genomförs nu på en lång rad områden. Vi är övertygade om att ett samhälle där vi bättre tar hand de som inte alltid kan slåss för sina egna intressen och behov, blir ett bättre samhälle.

  Ett schystare Sverige, som vi uttrycker det i kristdemokraternas höstkampanj.

  Lars Lindén (kd), riksdagsledamot för Västernorrland


  Barn och ungaÄldre | Alliansen · barnomsorg · familj · jämställdhetsbonus · Lars Lindén · tillganglighet · vuxenpsykiatri · vårdköer · vårdnadsbidrag · äldreboende