• Vi säger nej till tvångsdelad föräldraförsäkring

  Kristdemokraternas familjepolitik utgår från barnen och deras behov av tid tillsammans med sina föräldrar. Just därför behöver barnfamiljernas möjligheter till flexibla val öka, inte beskäras ytterligare. Staten ska inte fatta beslut som föräldrarna är bättre lämpade att fatta. Föräldraansvaret behöver stärkas, inte försvagas.

  Föräldrar har redan i dag en lagstadgad rätt till hälften av föräldrapenningdagarna vardera. Det finns ingen som kan tvinga dem att överlåta dagar till varandra.

  Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers liv och vardag. Att dagar i föräldraförsäkringen fryser inne för att de inte kan nyttjas alls, främjar inte barnet. Att det ökade antal dagar som fryser inne till stor del beror på den andra pappamånaden, främjar inte heller barnet. Det är säkert en av många anledningar till att åtta av tio föräldrar svarar att de själva vill bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen. Dessutom svarar drygt 80 procent av de föräldrar som utnyttjat sin föräldrapenning att de är nöjda med hur de fördelat sin föräldraledighet. Men detta bryr sig inte vänsterpartierna om. De vill omyndigförklara föräldrar.

  Kristdemokraterna tycker att det är viktigt för barnen att ha en nära kontakt med båda sina föräldrar, där den möjligheten finns. Därför vill vi skapa incitament, undanröja hinder och ändra attityder för att var och en, utifrån sin unika situation, ska kunna ha valmöjligheter. Vi föreslår att man öppnar för fler val inom föräldraförsäkringen i stället för tvärtom. Morötter i stället för piskor utifrån övertygelsen att staten inte vet bättre än föräldrarna.

  Att förespråka största möjliga valfrihet i föräldraförsäkringen utesluter inte att man vidtar åtgärder för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet. De som förespråkar tvångsdelning stänger däremot dörren för valfrihet och flexibilitet.

  Liza-Maria Norlin, riksdagsledamot, samt 1:a namn på Kristdemokraternas riksdagslista i Västernorrland
  Mona Hammarstedt, ersättare i landstingsstyrelsen samt 1:a namn på Kristdemokraternas landstingslista i Medelpad
  Hans Brynielsson, gruppledare samt 1:a namn på Kristdemokraternas kommunlista i Sundsvall

  Barn och unga | familj · föräldraförsäkring · föräldrapenning · Hans Brynielsson · Liza-Maria Norlin · Mona Hammarstedt · valfrihet