• Vi tror på gemenskap över generationerna

  Äldrefrågor är av många olika anledningar en av de viktigaste frågorna i debatten inför det kommande valet, där frågor angående boenden och pensioner är det mest diskuterade. Debatten är med all rätt aktuell, eftersom vi står inför stora utmaningar när det kommer till att få resurserna att räcka till när andelen äldre i befolkningen ökar.

  Något som kommer lite i skymundan av dessa sakpolitiska frågor är hur bristen på generationsöverskridande gemenskap ökar i samhället. Visst finns det äldre som engagerar sig i läxhjälp och andra verksamheter, men på det stora hela möter jag själv, som är mitt i yrkeslivet med hemmavarande barn, nästan aldrig äldre personer i min vardag.

  För att förstå vad vi missar ska vi kanske först fundera på vad en äldre person är. Det är en vuxen människa som tänkt och gjort, lyckats och misslyckats i stora drag på samma sätt som du själv. Men de har gjort det längre än du och jag, och dessutom hunnit reflektera över alltihop. För mig låter det som att äldre bör vara en nyckelresurs i samhället. En ökad inkludering av äldre personer i företag, politik och andra verksamheter i samhället skulle i ljuset av deras samlade erfarenhet göra många beslut bättre.

  Det handlar främst om att vi måste öka interaktionen över generationerna. Alla människor är i behov av en anledning att kliva ur sängen på morgonen, som handlar om något annat än dem själva. Det är ju uppenbart, och även bevisat, att människor lever längre och dessutom är friskare när de har ett syfte och en samhörighet. En friskare grupp äldre behöver färre vårdplatser, och personer som har samhörighet över generationsgränserna tror jag personligen inte söker en plats på äldreboende lika självklart. Jag är övertygad om att ett samhälle där yngre träffar, jobbar och lever tillsammans i vardagen med äldre personer återupptäcker det stora värdet i människor med erfarenhet.

  Så hur hittar vi tillbaks till varandra? En bra början är att driva igenom Kristdemokraternas förslag om att föräldraförsäkringen ska vara så flexibel att dagar kan överlåtas till far- eller morföräldrar, något som underlättar för att relationer byggs över generationer. För att äldre ska kunna stanna kvar på arbetsmarknaden och bidra med sina erfarenheter vill vi införa ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 års ålder tillsammans med en särskild slopad löneskatt för den som arbetar och fyllt 65 år. Det skulle verkligen uppmuntra ett tillvaratagande av äldres erfarenhet och kompetens.

  Som du ser är vi beredda med åtgärder som samtidigt bidrar till att lösa flera problem i samhället, som en enklare familjevardag, en effektivare företagsamhet, mindre ensamhet och kanske till och med lite mindre tryck på äldrevården. Det som återstår för att det ska kunna bli verklighet är din röst i höst.

  Emil Esping (KD)
  Barn- och familjepolitisk talesperson, kandidat till kommunfullmäktige i Sundsvall


  Bilden överst av D Mz från Pixabay.


  Äldre | debattartikel · Emil Esping · föräldraförsäkring · jobbskatteavdrag