• Vilket kött äter barnen i skolan?

  Vi ska kunna förvänta oss att de djur som blir till mat i våra skolmatsalar har fått leva under goda förhållanden, med ett gott djur-skydd. I dag är detta något som många offentliga upp-handlare inte tillmötesgår. Många gånger för att de saknar kunskap hur en upphandling ska kunna ställa krav på detta. Andra gånger för att de inte vågar av rädsla för att stämmas av mäktiga livsmedelsjättar.

  Som kristdemokrat är jag mån om att vår djurhållning håller en etiskt god standard. Återkommande tolkar dock domstolar EU-lagarna på ett sätt som gör det svårt för offentliga upphandlare att ställa krav som motsvarar en rimlig nivå på djurskyddet. Det utnyttjar grossistjättarna för att köpa in billigare kött från Europa där andra djurskyddsnivåer råder.

  Kommuner och landsting har ändå utmanat och vunnit rättsprocesser där det konstaterats att de har rätt att ställa djuretiska krav i samband med upphandling. Sigtuna kommun ville i linje med EU-förordningen som säger att långa djur-transporter bör begränsas i största möjliga utsträckning att deras djurtransporter inte ska överstiga åtta timmar. Kommunen krävde också en fullständig bedövning vid avtappning på blod inför slakt och att antibiotika endast ska kunna ordineras av veterinär. Kommunens seger är vägledande för andra kommuner att också våga ställa likalydande krav.

  För en tid sedan presenterade LRF en undersökning för landstingens upphandling till sjukhusmat. Trots att 85 procent av upphandlarna i det här fallet strök under att det tyckte god djurhållning var viktigt, var det bara vara femte som kunde berätta att de köpte in kött som producerats med god djurhållning. Undersökningen illustrerade en väsentlig skillnad i ambitioner och faktiskt resultat.

  För att möjliggöra upphandlingar som tar hänsyn till kvalitet beställde Mats Odell som kristdemokratisk kommunminister 2010 en utredning med direktiv att ta fram ett flertal slutsatser och verktyg till stöd för etisk upphandling. Utredningen leddes av Anders Wijkman och slog fast det faktum att kommuner har rätt att ställa krav på miljö-och social hänsyn som går längre än EU-lagstiftningen.

  Fallet Sigtuna kommun tillsammans med Wijkmans utredning spelar stor roll för hur också Sundsvall och Västernorrland kan agera i sin upphandling. Behovet av god kompetens hos landets offentliga upphandlare är stort. Det handlar om att gå bortom procentmål för ekologisk produktion och ställa specifika krav som ringar in de mervärden som närliggande entreprenörer kämpar med att uppnå.

  Politiker i Västernorrland måste bevaka detta särskilt om de vill behålla en levande landsbygd i sin närhet. En skolelev kan inte välja vilken djurhållare som levererat köttet på tallriken, desto viktigare då att kommunen vågar ta initiativet.

  Irene Oskarsson, Riksdagsledamot (KD), jordbruks- och miljöpolitisk talesperson
  Britt-Marie Brynielsson, Distriktsordsordförande (KD) Västernorrland


  Landsbygd | Britt-Mari Brynielsson · djurhållning · djurskydd · Irene Oskarsson · kött · livsmedel