• Yttrande över motion: Användning av oblekt papper

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds) föreslår i sin motion att landstinget övergår från blekt till oblekt papper på samtliga verksamhetsområden där detta är möjigt.

  Utskottet har stor förståelse för de synpunkter motionärerna framför. Miljöfrågorna är mycket viktiga.

  När det gäller den här aktualiserade frågeställningen arbetar landstinget i princip efter de synpunkter som motionärerna framför. Där det är möjligt, t ex vad avser mjukpapper som handdukar, toalettpapper etc, upphandlas genomgående oblekt papper.

  Vad gäller övrigt papper, t ex för kontorsproduktion, är problemet i dag att denna kvalitet inte är någon lagervara hos grossisterna samt att nuvarande kontorsutrustning för t ex kopiering inte är anpassad till hantering av oblekt papper.

  Landstinget kommer dock givetvis att föja Kommunförbundets projekt. För närvarande finns emellertid inga förutsättningar att helt övergå till oblekt papper.

  Förvaltningsutskottet hemställer att landstinget beslutar

  • att motionen därmed anses besvarad.

  Miljö och energi | Göran Sydhage · motionsyttrande · papper · Sverker Ågren