• Viktigt att stärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor

    Kristdemokraterna ser ett behov av att ytterligare förstärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor. Ett sätt kan vara att inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor. Mona Hammarstedt har därför i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) ställt frågor kring detta.

    Sedan hösten 2015 ges en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta program är tänkt att pågå fram till och med maj 2016 och innebär att man vid sidan av den lokala arbetsplatsintroduktionen, får praktisk träning med teori och grupphandledning under fyra och en halv dagar.

    I det svar på interpellationen som gavs på fullmäktige den 23 februari sägs att man inte vill uttala sig om det har slagit väl ut med den fördjupade introduktionen utan vill invänta en utvärdering efter att projektet är avslutat.

    Någon AT-tjänstgöring för sjuksköterskor är inte aktuellt att införa då man framöver kommer ersätta läkarnas AT-tjänstgöringmed verksamhetsintegrerat lärande. Majoriteten har inga egna idéer kring hur man ska stärka yrkesrollen och arbetsvillkor utan anser att de insatser man gör idag med kompetenstrappor,  kompetensväxling samt en översyn av tjänstgöringsscheman är tillräckliga.


    Personal · Utbildning | arbetsvillkor · At-tjänstgöring · kompetensväxling · Mona Hammarstedt · sjuksköterska