• AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: Sjukvården kräver alltmer specialistkunskaper och har ett allt mer uppskruvat arbetstempo. Detta ökar kraven på arbetsgivarna att ge nyutbildad personal tid att
  växa in i rollen och ansvaret.

  Den 9 september 2015 införde landstinget Västernorrland en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor där man, vid sidan av den lokala arbetsplatsintroduktionen, under fyra och en halv dagar får praktisk träning med teori och grupphandledning.

  Vi kristdemokrater ser ett behov av att ytterligare förstärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor. Ett sätt kan vara att införa AT-tjänstgöring för sjuksköterskor.

  Våra frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är därför:

  • Hur ser läget ut idag när den fördjupade introduktionen har genomförts under en termin?
   • Är de som fått den fördjupade introduktionen nöjda med den?
   • Anser de nyutexaminerade sjuksköterskorna att denna är tillräcklig?
  • Finns det planer att införa AT-tjänstgöring för sjuksköterskor framöver?
  • Om inte, finns det andra åtgärder som pågår för att förbättra arbetsvillkoren
   för landstingets sjuksköterskor.

  Härnösand 4 februari 2016

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Personal · Specialistvård | arbetsvillkor · AT-tjänstgöring · interpellation · sjuksköterska · Mona Hammarstedt