• Att avveckla verksamheter som fungerar låter helt orimligt

  Tänk dig en situation där du tvingas stå inför ett val, på ena sidan har du en mycket väl fungerande verksamhet med nöjda kunder, nöjd personal och med ett resultat som visar plus, på andra sidan har du en verksamhet som visar minus och har svårt att rekrytera personal. Om du då blev tvungen att välja, vilken skulle du ta? Ja precis, valet är självklart och kan tyckas mycket enkelt, men inte för alla.

  En del väljer helt sonika att göra precis tvärtom – landstinget (regionen) i Västernorrland väljer att göra precis så. Tandläkarmottagningen i Fränsta är nu på väg att stängas ner trots deras väl fungerande arbete och all personal förväntas börja arbeta på Ånge tandläkarmottagning i stället (trots att en del inte vill det). Det är viktigt att poängtera att jag absolut inte har någonting emot Ånges tandläkarmottagning utan tvärtom, det är en verksamhet som gör ett mycket viktigt jobb för tandhälsan i Ånge kommun utan det är principen jag vill åt. Som politiker blir min första tanke och farhåga att detta agerande även skulle kunna appliceras på till exempel vårdcentraler, ska vi stänga mycket väl fungerande vårdcentraler för att det saknas läkare på en annan vårdcentral?

  Detta låter i min värld högst orimligt. Enligt min mening borde man fokusera på att föra en aktiv politik för att folktandvården som arbetsplats skall bli mycket mer attraktiv än vad den är i dag. Vi måste i första hand föra ett arbete för att fler tandläkare skall söka sig till folktandvården. Jag förstår om ledningen väljer att lägga ner en verksamhet eftersom det är ytterst viktigt att ha en ekonomi i balans men i detta fall håller inte det som förklaring eftersom man tar bort en verksamhet som i dag snarare bidrar än kostar pengar.

  Jag vet att mitt förslag kostar pengar men jag anser att man borde köpa in en mobil tandvårdsenhet och stationera i Ånge, men detta är absolut ingen permanent lösning. Jag är generellt inte för stafettläkare i någon form men jag tror att detta kan ge Ånge tid och möjlighet att hitta de nycklar de behöver för att kunna rekrytera egna tandläkare framöver, och samtidigt låta en mycket väl fungerande mottagning få finnas kvar. Så min uppmaning till de som beslutat detta är att ta en ordentlig funderare på om det här är att sända rätt signaler till befolkningen, och kanske framför allt till de socialdemokratiska politiker boende i Fränsta som röstat ja till ett sådant förslag.

  Joachim Jonsson
  Kristdemokraterna i Sundsvall


  Ledning/styrningTandvård | Folktandvården · Fränsta · insändare · Joachim Jonsson · Ånge