• Det har slagit slint hos de rödgröna

  Nu har det slagit slint hos den rödgröna majoriteten i Landstinget Västernorrland. Under onsdagens minutlånga sammanträde med vårdvalsutskottet klubbade majoriteten igenom beslutet att begränsa vinsterna inom de privat drivna vårdcentralerna. Ingen dialog och inga svar på hur detta ska genomföras kunde man erbjuda varken oss eller media på den efterföljande presskonferensen. Det verkar rent av vara så att den socialdemokratiska landstingsledningen har så bråttom att man inte ens väljer att vänta in den statliga utredning som tillsats av deras egen minister. Detta är minst sagt, anmärkningsvärt.

  Enligt beslutsformuleringen har landstingsdirektören fått i uppdrag att skriva om regelboken för vårdvalet i syfte att ”begränsa vinstuttaget”. Men frågan är vad detta beslut innebär i praktiken? På vilket sätt kan Landstinget i Västernorrland begränsa vinstuttag? Är det överhuvudtaget möjligt?

  I Sverige gäller den fria etableringsrätten fram tills att staten säger något annat. Ja, saken är den att det inte är förenligt med svensk lagstiftning att begränsa vinstuttagen från de små ägardrivna vårdcentralerna i vårt län. Landstinget saknar helt enkelt verktygen för att göra egna regler hur mycket den oseriösa landstingsledningen än vill just detta. I ljuset av vad som är juridiskt möjligt är därför den rödgröna majoritetens utspel bara ett symbolbeslut. Det är ett beslut som på sin höjd är en otrevlig signal till de privata utförarna i regionen om att de inte är önskvärda eller välkomna. Det är en signal till alla patienter som valt andra utförare att landstingspolitiker alltid vet bäst oavsett hur nöjda de är med sin vård. Klart är att den rödgröna landstingsledningen lyckats skapa oro och förvirring med sitt utspel men tråkigare vore det om det i slutändan blir så att välfungerande enheter, med nöjda patienter, slås ut bara för att politiker ville visa någon slags ideologisk poäng.

  Mona Hammarstedt (KD)
  Soledad Henriquez (KD)
  Roger Boork (KD)

  Ledamöter i landstingsfullmäktige


  Vårdval | · insändare · Mona Hammarstedt · Roger Boork · vinst · Soledad Henriquez