• Interpellation: Hur väl fungerar primärvården i Sollefteå idag?

  När denna interpellation skrivs har det gått knappt tre månader sedan VOON:s vårdcentral i Sollefteå stängde. Regionen hade fordringar på VOON. Man hade kunnat valt linjen att med samtal och förhandlingar hitta en bra lösning för de fordringar man hade på företaget. Istället valde man den hårdföra linjen som kanske var avgörande för konkursen.

  Den 1 november 2018 var allt ett faktum, 8 000 listade Västernorrlänningar, inte bara från Sollefteå utan även från samhällen såsom Kramfors och Nyland, hade plötsligt ingen vårdcentral att gå till. Alla blev tvungna att hitta en ny att lista sig på.

  Hur gick det med detta? Fungerar primärvården tillfredsställande idag i Sollefteå? Vi kristdemokrater har nåtts av signaler att det är stora problem, inte minst med bemanningen. Detta oroar oss.

  Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Vem har tagit hand om alla patienter från VOON:s vårdcentral.
   • Hur många listade har Sollefteå hälsocentral nu?
   • Är det många som har gått över länsgränsen?
   • Har alla 8 000 listats om?
  • Har vi kunnat överta personal såsom läkare och sjuksköterskor eller har de gått till kommunalt jobb eller till andra län?
  • Anser du att primärvården i Sollefteå fungerar väl idag?

  Härnösand, 23 januari 2019

  Bo Grafström
  Kristdemokraterna

  Interpellation ställd till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande.


  Primärvård ·  Vårdval | Bo Grafström · interpellation · VOON


  Bilden överst: Hälsocentralen Sollefteå (Skärvstagården). Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).