• Det känns inte alls tryggt eller bra att vara Ådalsbo i dag

  Det känns inte alls trygg eller bra att vara Ådalsbo i dag. BB Sollefteå har stängt och akutkirurgin vid samma sjukhus ska bort. Kan inte komma ifrån tankarna på vad vi kan ha gjort för ont i denna del av länet för att åka på denna smäll. Varför ska just vi ta den största delen av sparkakan i länets landstingsekonomi?

  Vi är politiskt aktiva sedan många år och har inte upplevt sådan, förlåt, tjurighet och ovilja att lyssna till expertisen (personalen och väljarna) hos majoriteten som nu. Vi anser att det i vårt politiska uppdrag är väldigt viktigt att lyssna på väljarna. Vi är beroende av dem för att få fortsatt förtroende, och de kan ge oss nya infallsvinklar på frågor.

  Allt går att vinkla och vrida på, men några socialdemokratiska slogans de senaste 10-15 åren har varit: ”Alla ska med”, ”Framtidspartiet” och ”Ett bättre Sverige. För alla.” Ingen av dessa verkar vara något som S i Västernorrland har med sig i dag (förutom landstingets S-valda från Ådalen).

  Flera gånger har vi fått läsa uttalanden om att våra valda ledamöter röstar utifrån bypolitik. Vi har ifrågasatt varför det inte kallas bypolitik när icke-Ådalingar röstar för nedläggningar, koncentrerade till ett specifikt område av vårt län.

  Det som sker nu är långt ifrån ett bättre Sverige för alla, där alla ska med, och med en framtid i hela Västernorrland. Det som sker nu är en utarmning av en del av vårt län och det lär visa sig i förtroendet vid valet 2018. För väldigt många väljare, oavsett parti, är det svårsmält när man från regeringen satsar pengar till kvinno- och förlossningsvård, samtidigt som S-politiker i vårt län väljer att lägga ner.

  Barn är och kommer alltid att vara vår framtid och de som en dag ska besluta om vår ålderdom. Fatta inte beslut som innebär minskad befolkning, det är det sista vi behöver. Fatta beslut som inger framtidstro och inflyttning till alla orter i vårt län. Det ger kommunerna i vårt län, men också landstinget, ökade intäkter.

  Göran Solsjö
  Gunlög Jacobsson
  Kristdemokraterna Sollefteå


  Specialistvård · Trygghet | Gunlög Jacobsson · Göran Solsjö · sjukhus · Sollefteå