• Ingen översyn av regionens materialhantering

  En bra materialhantering är nödvändig för att göra vården mer effektiv och hållbar. I en motion till regionfullmäktige 2017 föreslog därför Allianspartierna (KD,  M, C och L) att det ska göras en översyn över detta område.

  Den 25 september 2019 behandlades motionen av regionfullmäktige. I yttrandet över motionen berättar man om hur materialhanteringen fungerar idag och att det pågår en ”kontinuerlig prövning av hur olika uppgifter bäst kan lösas”. Att bemöta det som skrivs i motionen, att det har sparat pengar och inneburit en minskad arbetsbelastning där man genomfört en översyn har man inte ens brytt sig om att bemöta i yttrandet.

  Trots behovet av en översyn valde valde de styrande partierna S, M och L att gå på tjänstemannalinjen att inte bifalla motionen utan att endast anse den besvarad.

  Oppositionspartierna KD, C, SJVP reserverade sig efter votering mot beslutet till förmån för ett bifall.

  Översyn över landstingets materialhantering


  Ekonomi/skatter · Specialistvård | arbetsmiljö


  Bilden överst av Ulrike Leone från Pixabay (Pixabay License).