• En framtid med Vårdalliansen

  Replik till Anders Karlsson, 4 september. Nej, Anders Karlsson, du har fel. Sollefteå sjukhus har en framtid även när Vårdalliansen bestämmer. Göran Solsjö och jag skrev i en tidigare insändare i TÅ i samma fråga i juni 2010 så här: ”För att Sollefteå ska fortsatt kunna vara ett tillräckligt attraktivt sjukhus måste akuta samt opererande verksamheter finnas kvar.

  Skulle det visa sig att patientsäkerheten, som måste prioriteras främst, inte kan tillgodoses, blir det kärvt och snabba beslut nödvändiga.” Så fortsatt verksamhet och samordning är vad som gäller.

  Det är fallet redan idag. Men idag måste ett fortsatt vänsterstyrt landsting innebära den största risken. Vi har sett hur ekonomiska misslyckanden med stora underskott har lett till drastiska neddragningar.

  Vår politik leder till ordning i ekonomin, bättre styrning och kontroll samt kortare köer. Så din röst bör du lägga på Kd eller något av de övriga partierna i Vårdalliansen!

  Sverker Ågren, gruppledare (KD)

  Artikeln, publicerad i Tidniningen Ångermanland den 10 september 2010, är ett svar från Kristdemokraterna på en insändare från den 4 september.


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning · Specialistvård · Trygghet | ekonomi · Göran Solsjö · patientsäkerhet · Sollefteå sjukhus · styrning · Sverker Ågren · vårdköer