• Svar på interpellation om asylhälsovård

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om Asylhälsovård:

  Från och med den 1 april 2008 erbjuds asylhälsovård vid närmast belägna vårdcentral. I och med detta upphörde asylhälsovårdens särskilda mottagning i Sundsvall.

  Asylhälsovård erbjuds nu asylsökande i enlighet med PM daterat 2009-02-12 varför följande effektmål förväntas uppnås:

  Nyanlända asylsökande erbjuds hälsosamtal och informat...
 • Interpellation: Asylhälsovård

  Mona Hammarstedt överlämnade följande interpellation till hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande:

  Från och med den 1 april 2008 erbjuds asylhälsovård vid närmast belägna vårdcentral. I och med detta har asylhälsovårdens mottagning vid fd Fagerdal i Sundsvall upphört.

  Asylhälsovård skall erbjudas asylsökande i enlighet med PM daterat 2009-02-12.

  Effektmål

  Erbjuda alla nyanlända asylsökande hälsosamtal och information om hälso- och sjukvård inom landstinget ...