• Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

    Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation till köerna till psykiatrin:

    Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

    Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.”...